Officers (2009-2010)

President (2009-2010)

Xudong Jin
xdjin@owu.edu

Vice President/President Elect (2009-2010)

Zhijia Shen
zhijia@u.washington.edu

Incoming Vice President/President Elect (2009-2010)

Min Chou
minchou.njcu@gmail.com

Executive Director (2009-2010)

Haipeng Li
haipeng4cala@gmail.com

Treasurer (2008-2010)

Shuyong Jiang
shyjiang@uiuc.edu


CALA Board of Directors (2009-2010)

consisting of Executive Committee and 15 elected at-large directors

Executive Committee

 • Xudong Jin (President)
 • Zhijia Shen (Vice-President/President-Elect 2009-2010)
 • Min Chou (Incoming Vice-President/President-Elect 2009-2010)
 • Haipeng Li (Executive Director)
 • Shuyong Jiang (Treasurer)
 • Sha Li Zhang (Immediate Past President)

 

At-Large Board of Directors

(2007-2010)

(2008-2011)

(2009-2012)


Chapter Information (2009-2010)

California Chapter (North)

 • President and Web Master: Yi Liang
 • President Elect: Jianye He
 • Treasurer: Janet Lin
 • Events Coordinators: Amy Kuo
 • Webmaster: Fang Gu
 • Membership Officer: Bin Zhang

California Chapter (South)

 • President: Joy Wang
 • Vice President/President Elect: Wang Yi
 • Secretary and Treasurer: Ying Xu
 • Webmaster: Ying Liu
 • Membership Chair: Lulu Wang
 • Program Facilitator: Kuei Chiu

Greater Mid-Atlantic Chapter

 • President: Ding Ye
 • Vice President/President Elect: Dr. Ming-sun Poon
 • Treasurer: Yuan Yao
 • Secretary: Yuning Zhou
 • Immediate Past President: Jing Zhong

Midwest Chapter

 • President: Jen-chien Yu
 • Vice President/President Elect: Ning Zou
 • Treasurer: Wei Bender
 • Web Committee Chair: Zhimin Chen
 • Immediate Past President: Qi Chen

Northeast Chapter

 • President: Li Sun
 • Vice President/President Elect: Lina Ding
 • Treasurer: Hung-Yun Chang
 • Secretary: Judy Xiao
 • Immediate Past President: Esther Lee
 • Membership: W. Michelle Lei Chann

Southeast Chapter

 • President: Lili Li
 • Vice President/President Elect: Min Tong
 • Treasurer: Lou Zhou
 • Membership: Yingqi Tang
 • Immediate Past President: Hanrong Wang

Southwest Chapter

 • President: Zhixian (George) Yi
 • Vice President/President Elect: Irene Ke
 • Treasurer: Kwei-Feng Hsu
 • Immediate Past President: Grace Gu